Nederlandse Gebarentaal

Wist je dat de Nederlandse Gebarentaal nog altijd geen officieel erkende taal is? Dat is best jammer voor de ruim 13 duizend doven en 475 duizend slechthorenden in Nederland. Toch is de erkenning dichtbij en gaan de doven door met gebaren door Nederland.

Sommige gebaren zijn eenvoudig en drukken de betekenis van het woord eenvoudig uit, zoals het werkwoord drinken.
Maar andere woorden zijn heel ingewikkeld om uit te beelden en er zit een lang verhaal met een achtergrond achter. Vaak met een logische reden, en wanneer je de reden verneemt, tovert het veelal een glimlach op je gezicht.

Het gezicht is trouwens ook heel belangrijk bij gebaren. Denk maar eens aan Mr Bean. Niet dat alle doven hem nadoen, maar de mimiek vertelt wel heel veel van de boodschap.

Je kunt hiermee leuke woordspelletjes doen. Probeer het woord “koffie’ maar eens met 4 verschillende uitdrukkingen uit te beelden;

  1. Vragend ( "Wil je koffie?")
  2. Verrassend ( "Ik wist niet dat jij koffie dronk")
  3. Afkeurend  ("He bah, koffie....!")
  4. Enthousiast ( "Ja heerlijk, koffie!")

Laat de persoon die tegen over de hamster-borrel-plank zit maar raden welke emotie je uitbeeld. En verzin er maar een aantal andere emoties bij als de sfeer er toch goed inzit.

Veel informatie over de gebaren vind je op de website van de Nederlandse Gebarencentrum (www.gebarencentrum.nl)

Hamsterborrelplank afbeeldingen website